Zoberme si koľko veľkých vedeckých myšlienok a teorií sa objavilo nie ako výsledok prísnej racionálnej ľudskej činnosti. Zpravidla sa objavili intuitívne na základe osvietenia a tiež pomocou vyšších síl, alebo vidín. Čerpané teda boli z hlbín podvedomia.

Náhle odpovede na otázky, ktoré sa roky vedci snažili márne vyriešiť sa mnohokrát objavili ako náhoda. Aká je to veda , keď sa objaviteľovi vo sne zdal vzorec, peridická sústava prvkov, štruktúra atómu………/Friedrich August von Kekule, Dmitrij Ivanovič Mendělejev,Niels Bohr /

Stále častejšie vedci tvrdia, že náhle objavy nových zakonitostí sa nedajú vysvetliť. Objasniť fakty môžu v prípade, keď vezmú o úvahu prítomnosť akejsi vyššej sily, svetovej databanky, odkiaľ sú všetky znalosti čerpané. Anglický teoreticky fyzik Roger Penrose vydal knihu „Nové myslenie vládcu/. Na základe teórie Kurta G“odela a Bohrova princípov komplementarity je jasne vidieť, že by nové poznatky o systéme fungovania sveta bez akejsi vyššej sily nebolo vôbec možné.

Intuícia predstavuje schopnosť preniknúť cez bariéru medzi vedomím a podvedomím. Podvedomie je pripojené ku kolektivnému vedomiu. Intuícia rozvíja spojenie s podvedomím a získava týmto spôsobom prístup k Prameňu poznania.

ilustrácia: Juraji Kováč  /perokresba 1983/